Ook voor uw kerk?

Vul in onderstaand filmpje onze vragenlijst in.Het gebruik van online video is niet meer weg te denken. Ook niet binnen het kerkelijk leven. Videofilmpjes die toegankelijk zijn via smartphone of tablet worden hoe langer hoe meer gebruikt om:
– kennis te delen,
– informatie over te dragen,
– ervaringen uit te wisselen,
– elkaar te attenderen op belangrijke gebeurtenissen.

Sinds kort werken we samen  met een organisatie die aan het gebruik van video een serieuze meerwaarde kan geven. Met ‘HiHaHo Interactive Video’ kunnen video’s interactief gemaakt worden. Dit geeft o.a. veel mogelijkheden voor het gebruiken van andere vormen bij bijbelstudie, catechese, jeugd- en kinderwerk. Een paar voorbeelden van hoe zo’n interactieve video eruitziet zijn te bekijken door op de volgende screenshots te klikken (let  op, dit zijn voorbeelden van video’s die willekeurig van YouTube zijn geplukt en vervolgens met behulp van HiHaHo van interacties zijn voorzien):

 

 

Begin 2019 hebben we een peiling uitgevoerd binnen de GKv, CGK en NGK. Daaruit bleek dat er serieuze belangstelling  is voor het gebruik deze uiterst gebruiksvriendelijke software. Intussen zijn we nog steeds erg benieuwd naar inbreng vanuit de bij ons aangesloten kerken. Bij het bekijken van bovenstaande video van ongeveer twee minuten ziet u op uw beeldscherm in totaal zeven vragen verschijnen waarop u antwoord kunt geven.

HiHaHo is bereid deze software ons aan te bieden voor een sterk gereduceerde prijs. De software kan gebruikt worden door voorgangers, catecheten, leiders van studiegroepen en jeugdwerkers binnen de gemeente. Binnenkort zullen we een licentiemodel presenteren, waarin rekening gehouden wordt met ‘kleingebruik’, ‘gemiddeld gebruik’ en ‘grootgebruik’.

Zoals gezegd: de software is zeer gebruiksvriendelijk. Eigenlijk kan iedereen met online basisvaardigheden zo met HiHaHo aan de slag. Maar de makers van de software bieden aan om tijdens workshops van één dagdeel toekomstige gebruikers snel vertrouwd te maken met alle mogelijkheden. Bij voldoende belangstelling gaan wij van LPB media zulke workshops voor u organiseren.

Alvast hartelijk bedankt, we denken dat deze mogelijkheid past in het kerkzijn van deze tijd. En binnenkort laten we via een mailing meer van ons horen.

Download hier de project flyer.