ANBI en sponsoring

Stichting LPB media is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is een gift aan onze organisatie voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook voor bedrijven kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om ons financieel te ondersteunen. Dat kan door deelname aan dit project, adverteren of door sponsoring. Graag horen we van u.

Om het u gemakkelijk te maken komt u hier rechtstreeks op ons online donatieplatform, maar u kunt uw gift natuurlijk ook gewoon overmaken op IBAN-nummer: NL72INGB0001250509 t.n.v. LPB media in Zwolle.